Risk là vừa là thử thách cũng vừa là cơ hội trong dự án. Nhìn chung bản kế hoạch này giúp bạn khai thác tối đa cơ hội và tránh các điều bất lợi trong dự và thậm chí dù có bất lợi bạn vẫn có giải pháp để thích ứng với nó.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Planning Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.