Bằng phương pháp  tiếp cận có cấu trúc và được hoạch định tốt, Schedule Mgmt Plan sẽ giúp bạn tối đa việc thành công dự án.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Planning Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.