Một bản kế hoạch quản lý phạm vi tốt giúp project thực hiện những công việc đúng và đem lại chất lượng cao nhất cho khách hàng. Template này giúp bạn bắt đầu hoạch định phạm vi dự án.

Download Link:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Planning Phase Templates: Click Here


Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.