Comment on Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI (Updated 60 Templates) by nguyễn khắc hiệp.

Anh Kenvin ơi,

Nguồn template của anh hay quá. Anh có template nào của một dự án hoàn chỉnh từ initiating cho tới closing có thể up hoặc share giúp anh em tham khảo không ạ.

Cảm ơn anh nhiều ạ