Comment on Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI (Updated 60 Templates) by Hải Lý.

Dear Kevin.

Bạn có template nào của một dự án xây dựng hoàn chỉnh từ initiating cho tới closing có thể up hoặc share giúp anh em tham khảo với.