Comment on Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI (Updated 60 Templates) by Hải Bud.

CHào Kevin, cám ơn bạn đã rất nhiệt tình chuẩn bị bộ template, nó rất hữu ích với mình. Bạn có thể giúp up lại hoặc gửi mình bộ project doc template được ko ? ở trên đã mất link từ tài liệu số 08
Cám ơn bạn