Comment on Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF by Việt Trần (Kevin).

Anh test vẫn bình thường.
Nếu vẫn không lấy được tất cả tài liệu, download tại link: 1. Download PMBOK Guide 6 & Agile Practice Guide: https://hocpmp.com/go/pmbok6

Việt Trần (Kevin) Also Commented

Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Rất cảm ơn những động viên rất tích cực của anh. Đó sẽ là động lực để Kevin tiếp tục cống hiến J


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Anh gởi email về [email protected] để nhận tài liệu nhé.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
you are welcome.


Recent Comments by Việt Trần (Kevin)

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)
Cảm ơn anh đã động viên Kevin, chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công J


[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9
Anh gởi email đến [email protected] nhé. thank.


7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
updated. thank u for informing us.


About
Cảm ơn anh đã ủng hộ hocpmp.com


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Đúng rồi anh, ở bản mới thuật ngữ đã đổi thành Schedule. Kevin đang update lại site.