Comment on Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF by Tô Văn Long.

Mến gửi: Anh Kevin (Việt Trần)
Tôi làm quản lý bên ngành tài chính và huấn luyện nghiệp vụ hàng hải. Dù chỉ là lần đầu tìm tài liệu trên trang web này để nghiên cứu về Agile, nhưng tôi nhận thấy nội dung truyền bá ở đây rất hữu ích cho mọi người học hỏi và nâng cao kiến thức.
Nhân đây, tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến anh. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp của mình.
Trân trọng