Comment on Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF by ManhDao.

Cám ơn anh

Recent Comments by ManhDao

Tổng hợp 4 tài liệu học thi PMP Updated 2017
Hi anh,
Hộp thư của anh báo đầy nên không gửi mail được.
Anh vui lòng gửi bộ tài liệu ôn thi PMP vào mail: [email protected] giúp em.
Xin chân thành cảm ơn anh.