pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Project Management Information System (PMIS) trong PMP là gì?

 

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  4.3, 4.4


The project management information system, which is part of the environmental factors, provides access to tools, such as a scheduling tool, a work authorization system, a configuration management system, an information collection and distribution system, or interfaces to other online automated systems. Automated gathering and reporting on key performance indicators (KPI) can be part of this system.


 

Trích PMBOK

Xem thêm: Công cụ IMS

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.