PMO là gì? Vai trò của PMO trong quản lý dự án?

PMO là gì? Vai trò của PMO trong quản lý dự án?

 

PMO hay còn gọi Project Management Office là một khái niệm được đề cập trong PMBOK rất nhiều chỉ một phòng ban, 1 đơn vị  tập trung (centralizes) và chuẩn hóa (standardizes) việc quản lý dự án của tổ chức (Một số nơi gọi đây là Portfolio Management Office). Trong thực tiễn PMO có thể có một vài dạng chính như sau:

 • Supportive: PMO cung cấp templates quản lý dự án, policies, methodologies, Lessons Learned phục vụ cho quản lý dự án. PMO dạng thể này có tác động thấp đến quản lý dự án của Project Manager.
 • Controlling: PMO dạng thể này tác động cao hơn là ngoài support ra, PMO còn phải thực hiện hướng dẫn cách quản lý dự án, cách sử dụng các phần mềm quản lý dự án, thậm chí hỗ trợ vận hành các công cụ quản lý dự án đặc thù phục vụ yêu cầu dự án.
 • Directive: PMO dạng thể này có tác động đến việc quản lý dự án cao nhất, PMO phân bổ mỗi dự án một Project Manager riêng biệt và chịu trách nhiệm kết quả dự án đó, dự án đây có thể có quy mô lớn hay nhỏ đều dưới sự quản lý của PMO.

Trong đề thi PMP có thể hỏi về quyền hạn (Authority) của PMO, và các bạn cẩn thận bị nhầm lẫn với quyền hạn của Project Manager. Sau đây là một số authority của PMO:

 • Quản lý sự phụ thuộc (interdependency) giữa project, program, portfolio.
 • Thu thập thông tin từ dự án và đánh giá xem có ích cho mục tiêu chiến lược công ty hay không
 • Help provide resources
 • Khuyến nghị kết thúc dự án khi thích hợp
 • Thu thập Lessons Learned và phân bổ cho các dự án sau này
 • Provide templates
 • Tham dự nhiều vào giai đoạn khởi độngkết thúc dự án
 • Một phần của CCB (Change control board)
 • Là một stakeholder trong project team.
 • Prioritize projects.

Ngoài ra trong đề thi PMP có thể hỏi bạn loại PMO hay dạng thể PMO là gì khi đưa ra dữ kiện, lúc này bạn cần phải xác định PMO là dạng thể Supportive, Controlling hay Directive.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 10 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.