Comment on 7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance by Kevin.

Để thi PMP không nhất thiết người thi phải là Project Manager vì chỉ cần tính theo số giờ làm dự án thực tế 4500h – 7500 giờ và chỉ cần có vai trò trong dự án như project coordinator, programer, supervisor, technical leader… Như mô tả của bạn thì hoàn toàn đáp ứng điều kiện dự thi nhé.

Kevin Also Commented

7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
updated. thank u for informing us.


7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
Đúng rồi anh, quy trình hiện tại audit trước khi payment và exam schedule.


7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance
Hiện tại như mình thấy chỉ có ở Hoàng Văn Thụ, Tp HCM.


Recent Comments by Kevin

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)
Cảm ơn anh đã động viên Kevin, chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công J


[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9
Anh gởi email đến [email protected] nhé. thank.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Rất cảm ơn những động viên rất tích cực của anh. Đó sẽ là động lực để Kevin tiếp tục cống hiến J


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
Anh gởi email về [email protected] để nhận tài liệu nhé.


Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF
you are welcome.