Comment on 7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance by Phạm Nguyễn thanh hải.

Cho M hỏi việc thi pmp đòi hỏi trình độ tiếng anh văn bằng j