Comment on 7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance by Thanh.

Cho mình hỏi nếu không có bằng ĐH hoặc CĐ thì có thể thi PMP không ?