HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về 5 Process Groups  (Chapter 03) trong kỳ thi PMP

Chapter 03: Process Groups Intro

 


  1. Initiating: Starting the project
  2. Planning: Organizing and Preparing
  3. Executing: Carrying out the work
  4. Monitoring and Controlling: Carry out the work
  5. Closing: Closing the project

 


Tổng hợp PMP Concepts: https://hocpmp.com/pmp-concepts

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.