HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về 5 Process Groups  (Chapter 03) trong kỳ thi PMP

Chapter 03: Process Groups Intro

 


  1. Initiating: Starting the project
  2. Planning: Organizing and Preparing
  3. Executing: Carrying out the work
  4. Monitoring and Controlling: Carry out the work
  5. Closing: Closing the project

 


Tổng hợp PMP Concepts: https://hocpmp.com/pmp-concepts

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.