HocPMP.Com

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP


Content:

Chapter 01: Project Management Framework

Chapter 02: Organizational Influences

Chapter 03: Intro 5 process groups

Chapter 04: Project Integration Management

Chapter 05: Project Scope Management

Chapter 06: Project Time Management

Chapter 07: Project Cost Management

Chapter 08: Project Quality Management

Chapter 09: Project Human Resource Management

Chapter 10: Project Communications Management

Chapter 11: Project Risk Management

Chapter 12: Project Procurement Management

Chapter 13: Project Stakeholder Management

 


 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.