HocPMP.Com

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP


Content:

Chapter 01: Project Management Framework

Chapter 02: Organizational Influences

Chapter 03: Intro 5 process groups

Chapter 04: Project Integration Management

Chapter 05: Project Scope Management

Chapter 06: Project Time Management

Chapter 07: Project Cost Management

Chapter 08: Project Quality Management

Chapter 09: Project Human Resource Management

Chapter 10: Project Communications Management

Chapter 11: Project Risk Management

Chapter 12: Project Procurement Management

Chapter 13: Project Stakeholder Management

 


 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.