HocPMP.Com

PMP Exam Tip #7 – PMBOK là kinh thánh (Bible)

PMP Exam Tip #7 – PMBOK là kinh thánh (Bible)

Ở bài trước ta đã biết PMI luôn luôn đúng, đó là tổ chức đưa ra chứng chỉ chuẩn hóa qlda PMP. Và tài liệu để học là PMBOK. Đây xem là tài liệu kinh thánh để thi PMP. Không tài liệu nào có thể đúng đắn hơn PMBOK. Rất tiếc là quyển này đọc khá buồn ngủ 😀

Có 60-70% câu hỏi liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình huống, bạn cần chuẩn bị nền tảng kiến thức tốt từ PMBOK. Và lưu ý mỗi câu hỏi chỉ có 1 câu trả lời đúng.

Tips:

  1. PMBok luôn đúng
  2. Chú ý các recommendation và highlight ở PMBOK.

 

Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.