HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

 

Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai đoạn nào có những output nào. Và WPI (Work Performance Information) có mẹo là nó chỉ có ở output của các quy trình có Control trong giai đoạn Monitoring & Controlling của dự án.

Như vậy:

  1. Nếu câu hỏi nào hỏi 1 quy trình không phải ở giai đoạn Monitoring & Controlling thì chắc chắn không có WPI (Work Performance Information).
  2. WPI (Work Performance Information) chỉ là input của 1 quy trình duy nhất Monitor and Control Project Work.

 


Question: Which of the following are ouputs of the Manage stakeholder engagement process?

a. Issue log, Change requests, WPI (Work Performance Information)

b. Change requests, Stakeholder assessment matrix, Project documents updates

c. Issue log, Change requests, Project documents updates

d. Change requests, OPA (Organizational Process Assets) updates, Team performance issues

 

Lời giải:

[expand title=”>> Xem đáp án và giải thích“]

Như ta biết quy trình Manage stakeholder engagement thuộc giai đoạn thực thi dự án (Execution) do đó chắc chắn không có WPI (Work Performance Information) => Loại phương án A.

Stakeholder assessment matrix là một công cụ của quy trình Plan stakeholder management. => Loại B.

Còn phương án C và D, nhưng xem ở D có Team performance issues không phải là ITTO của mảng kiến thức Project stakeholder management, mà nếu có nằm thì đâu đó phải ở Project human resource management.

Vậy đáp án đúng là đáp án C.

Xem thêm: Quy trình Manage stakeholder engagement

[/expand]


 

Thi thử trắc nghiệm online PMP: https://hocpmp.com/pmp-exam/

Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.