HocPMP.Com

PMP Exam Trick #1 –  Có trả lời có All

Nội dung: Các câu trả lời có từ All trong PMP Exam thường là câu trả lời sai. Các câu trả lời càng khẳng định tuyệt đối thì càng dễ toi :D. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”.

Ví dụ: #012 Which of the following statements is not true about a project life cycle?

a) All project life cycle are usually identical.

b) The level of risk is highest at the start of the project and decreases as the project progresses

c) The ability of the stakeholders to influence the final characteristics is highest at the start and gets progressively lower the project continues.

d) Cost and staffing requirements usually peak during the intermediate phases.


Ở câu này đề bài hỏi những phát biểu nào là Không đúng về Project Life Cycle?

Thấy câu a nói tất cả proj life cycle đều giống nhau là sai. Vì rằng 1 Proj Life Cycle thông thường trải qua 5 giai đoạn từ I, P, E, M&C, C nhưng có một số Project đã Close ngay từ Initiating hay Executing rồi do không có tính khả thi hay chủ đầu tư muốn dừng, mà không hề có M&C.

Chọn câu a.

 

Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.