HocPMP.Com

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor

PMP Exam Trick #2 – Câu trả lời có Neither Nor

Các câu trả lời có Neither Nor thường là các câu có vấn đề. Phù hợp các câu mà đề bài yêu cầu chọn “not correct” hay “inaccurate”.

Ví dụ: #016 Almost all projects are planned and implemented in a social, economic, or environment context, and have intended and unintended positive or negative impacts. In this context, which of the following statements about EEF is not true?

a) May restrict the project management processes

b) Neither promote nor hold back the project management processes

c) May promote the project management processes

d) May either promote or hold back the project management processes


Câu hỏi hỏi phát biểu nào về EEF là không ĐÚNG?

a) Có thể giới hạn quy trình quản trị dự án

b) Không thúc đẩy cũng không kìm hãm quá trình QLDA

c) Có thể thúc đẩy quá trình quản lý dự án

d) Có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình QLDA.

=> Câu trả lời B đúng, EEF có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm.

 

Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.