HocPMP.Com

PMP Exam Trick #4 – Ouput trong ITTOs có Updates

Thông thường 47 quy trình trong ITTOs có các Input và Output, trong đó Output sẽ thường có các Updates ví dụ:

  1. OPA Updates
  2. EEF Updates
  3. Project Management Plan Updates
  4. Project Docs Updates

 

Full PMP Exam Tips and Tricks List: https://hocpmp.com/pmp-tips-and-tricks

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.