HocPMP.Com

4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost

4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost

 

Life Cycle Cost: Là loại chi phí toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Life Cycle Cost = Project Cost + Operation Cost + Maintenance Cost.

 

Thông thường chủ đầu tư sẽ quan tâm rất nhiều đều Life Cycle Cost bởi vì có những dự án Project Cost thấp, nhưng ngược lại chi phí Maintenance lại quá cao. Bạn có thể tiết kiệm 9K trong làm dự án nhưng với mức thấp chất lượng, những vấn đề chất lượng về lâu dài sẽ bộc lộ hạn chế, yếu điểm. Ví dụ trên tiết kiệm 9K cho dự án, nhưng phí bảo trì lên tới 100K. còn nếu để 9K cho Project Cost, phí bảo trì sẽ chỉ là 20K thôi chẳng hạn. Kết lại Life Cycle Cost là điều đáng quan tâm về dài hạn hơn cả project cost.

Phân tích giá trị Value Analysis (Value Engineering): Là việc so sánh để tìm cách tối ưu chi phí hơn cho cùng 1 công việc.

Chi phí có thể là variable hoặc fixed (biến đổi hoặc cố định):

  • Variable Cost: Chi phí biến đổi khi số lượng sản xuất hoặc số lượng công việc thay đổi. Ví dụ bạn mua 1 chiếc máy tính thì giá sẽ khác bạn mua lô hàng 1000 máy tính.
  • Fixed Cost: Chi phí ko thay đổi khi dù việc sản xuất có thay đổi, ví dụ chi phí setup, chi phí thuê nhà.

Cost có thể là Direct hoặc Indirect:

  • Direct Cost: Là những thuộc tính trực tiếp tính trên dự án ví dụ đi công tác, chi phí vật tư…
  • Indirect Cost: Là overhead cost và những khoản chi phí xảy ra ở nhiều dự án cùng lúc. Những chi phí như thuế, lương tháng 13 hay chi phí cost of seat, fringe benefits

 

Lessons Learned

Khi làm về cost trong dự án có thể phân chia thành Variable cost / Fixed cost; Direct cost / Indirect cost.

 

1 thought on “4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost

  1. Hi Kevin,

    Vậy khi tính toán chi phí ta sẽ tính toán tất cả các loại chi phí hay tùy vào từng yêu cầu dự án mà ta sẽ chọn chi phí nào để đưa vào trong dự án ?

    Xin cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.