HocPMP.Com

Tổng hợp tất cả các mẹo thi PMP (Tips & Tricks PMP Exam)

Tổng hợp các mẹo và bí quyết thi PMP dựa trên kinh nghiệm học thi, phần lớn mẹo thi PMP này từ các lesson learned. Danh sách các mẹo thi PMP này xoay quanh các vấn đề:

 1. Phân phối thời gian học
 2. Tài liệu học
 3. Chiến lược trong kỳ thi
 4. Mẹo trong việc lựa chọn câu trả lời

Chúng tôi biết rằng kỳ thi PMP rất khó khăn và nó cần người dự thi phải có hiểu biết về lĩnh vực QLDA một cách nắm rõ chữ ko phải dạng học thuộc lòng, do đó tất cả các Tip và Trick thi này cũng ko bảo đảm sẽ luôn đúng. Bạn cần cân nhắc, nhưng đây sẽ là 1 điểm tốt nếu bạn rớt vào 1 câu hỏi nào đó mà bạn có sự phân vân hay ko biết nếu trả lời nó 1 cách chính thống.

Và nếu các bạn có tip và tricks nào hay ho thì cũng rất hoan nghênh chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận ở phần bình luận bên dưới mỗi bài.


Danh sách các Tip và Tricks kỳ thi PMP Exam:

 1. Tip #01: Câu trả lời có All
 2. Tip #02: Câu trả lời có Neither Nor
 3. Tip #03Câu trả lời có Ensure
 4. Tip #04Ouput trong ITTOs có Updates
 5. Tip #05: Formula’s
 6. Tip #06: PMI Always Win
 7. Tip #07: PMBOK is Bible
 8. Tip #08: Mock Question
 9. Tip #09: Free 15 phút lúc thi PMP
 10. Tip #10: Đừng tốn nhiều thời gian vào câu hỏi dài và câu hỏi tính toán
 11. Tip #11: Chiến lược sử dụng 4 giờ thi PMP
 12. Tip #12: How to pass PMP Exam on first try
 13. Tip #13: Bí mật học 4 quy trình quản lý dự án này giúp bạn trả lời 42 câu hỏi PMP
 14. Tip #14: Mẹo đối phó câu hỏi PMP quá dài
 15. Tip #15: Mẹo các câu hỏi liên quan WPI (Work Performance Information)
 16. Tip #16: Mẹo câu hỏi yêu cầu change request

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.