Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau

project risk score - luyen thi PMP RMP online

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau Risk Score hay còn gọi là giá trị rủi ro của mỗi Risk. Risk Score được tính trong giai đoạn Perform Qualitative Risk Analysis và cụ thể hơn đó là sau khi […]

Read More

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

pmi-rmp

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Thresholds là một bộ đôi thường đề cập không thể thiếu khi nói đến Risk Tolerances. Nếu Risk Tolerances như những nhân tố/tiêu chí chấp nhận rủi ro thì Risk Thresholds lại là những chỉ số cụ thể. Ví dụ: Number of injuries […]

Read More

Go & No-Go Decision trong Quản lý dự án chuyên nghiệp

pmi-rmp

Go & No-Go Decision trong Quản lý dự án chuyên nghiệp Go và No-Go Decision là một danh sách những điều kiện chính thức để dự án có thể Golive. Go và No Go được thiết lập trong quy trình Perform Qualitative Risk Analysis và Plan Risk Responses. Như thế ở điểm này trong giai […]

Read More

Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon – Download PDF

PMI lexicon - luyen thi PMP RMP online

Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon Ở bộ tài liệu này được soạn rất công phu bởi PMI. Các bạn sẽ hiểu những thuật ngữ chuyên môn trong QLDA như: Contingency Rolling wave planning Constraints Project life cycle … Để lấy tài liệu này bạn có […]

Read More

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP

PMP project management proffessional

Ví dụ về Project Assumptions trong luyện thi PMP PMI-RMP Ví dụ về Assumptions trong dự án: Giả sử hàng hóa về đúng lịch. Giả sử trời không mưa khi thi công dự án. Giả sử nhân sự không vắng mặt đột xuất Giả sử tất cả các buổi họp có mặt đầy đủ key […]

Read More

Ví dụ về 7 loại Project Constraints trong luyện thi PMP

PMP project management proffessional

Ví dụ về 7 loại Project Constraints trong luyện thi PMP    Example: Time: Project has to complete by 12 Dec Cost: Complete the project for less than $300K Scope / performance: Complete all the work listed Quality: there should be no more than 3 major bugs per module Risk: risk score should be no […]

Read More