So sánh sự khác nhau giữa Accuracy và Precision trong quản lý dự án chuẩn PMI

So sánh sự khác nhau giữa Accuracy và Precision trong quản lý dự án chuẩn PMI

Chắc hẳn các bạn đã học hay đọc các câu hỏi thi PMP, đặc biệt về mảng Project quality management, sẽ gặp các thuật ngữ Precision và Accuracy. Nếu dịch ra tiếng việt nó đều có nghĩa tính chính xác, nên có thể bạn hiểu nhầm 2 thuật ngữ này như nhau. Điều này là không chính xác.

accuracy-vs-precision

Nhìn vào hình trên bạn có thể hình dung sơ lược là precision khác với accuracy. Precision khi mà các giá trị tiệm cần gần gần bằng nhau, có sự sai lệch nhỏ, các giá trị gần gần bằng nhau không phản ánh rằng các giá trị này là giá trị mong đợi. Ngược lại Accuracy lại là những giá trị gần với tâm, mục tiêu hơn.

Precision thể hiện các giá trị gần với nhau, các giá trị này có thể không nằm ở tâm hay target. Còn Accuracy thể hiện giá trị này gần tâm, gần target hơn.

Ví dụ bạn cần mua bơ để xuất khẩu, loại bơ tiêu chuẩn khoảng 0.5kg 1 quả, có thể xảy ra các ngữ cảnh sau:

  1. Bạn nhận thấy số lượng bơ nhận về chỉ khoảng 0.3-0.32kg 1 quả. => trường hợp này ta nói kết quả đo lường bơ rất precision nhưng lại không accuracy.
  2. Bạn nhận thấy số lượng bơ nhận về khoảng 0.2-0.6kg 1 quả, rất không đều. => trường hợp này ta nói kết quả đo lường bơ không precision và cũng không accuracy.
  3. Bạn nhận thấy số lượng bơ nhận về chỉ khoảng 0.4-0.6kg 1 quả. => trường hợp này ta nói kết quả đo lường bơ không precision nhưng lại accuracy hơn.
  4.  Bạn nhận thấy số lượng bơ nhận về chỉ khoảng 0.48-0.52kg 1 quả. => trường hợp này ta nói kết quả đo lường bơ rất precision và cũng rất accuracy.

Hy vọng qua bài này bạn không còn bị nhầm lẫn giữa precision và accuracy. Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.