Agile KS 1 – Prioritization in PMI-ACP Exam

Changes are welcome but should be introduced after the iteration

Changes need to be prioritized by customer and team according to:

  • Risk-based prioritization
  • ROI-based prioritization
  • Value-based prioritization
  • Cycle Time / Time-to-market
  • Team Velocity
  • Complexity and the need of Spike

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.