Agile KS 1 – Prioritization in PMI-ACP Exam

Changes are welcome but should be introduced after the iteration

Changes need to be prioritized by customer and team according to:

  • Risk-based prioritization
  • ROI-based prioritization
  • Value-based prioritization
  • Cycle Time / Time-to-market
  • Team Velocity
  • Complexity and the need of Spike

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.