HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy sinh các vấn đề. Là một Project Manager bạn có thể có những bước đi và cách thức giải quyết riêng nhưng theo PMI khuyến nghị có 6 bươc sau:

  1. Define real / root problem
  2. Analyze the problem
  3. Identify solutions
  4. Pick a solution
  5. Implement the solution
  6. Review the solution and confirmed that the solution solved the problem.

 

Lưu ý trong đề thi PMP hay hỏi bạn về các thứ tự này và rất dễ quên các bước ví dụ như đầu tiên khi gặp problem bạn cần làm gì? (Define real /root problem), hay sau khi thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề thì bước tiếp theo sẽ làm gì? (Review and Confirmed).

 

Xem thêm: Dạng toán PMP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.