Agile KS 1 – Agile Problem-solving strategies – PMI-ACP Exam

Let the team to solve problems collectively

Brainstorming, simulation, expert judgement, root cause analysis, etc.

Steps in problem solving

  1. Gather data – including metrics, what’s happened and emotional states
  2. Generate insights – brainstorming, 5 whys, fishbone, prioritize with dots, identify themes
  3. Decide what to do
    • Short subjects – e.g. start doing, do more of, do less of, stop doing
    • SMART goals – specific, measurable, attainable, relevant, timely

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.