HocPMP.Com

Tìm hiểu về Process Improvement plan trong đề thi PMP

Process Improvement plan là 1 trong 2 Output của quy trình Plan quality management, thuộc mảng kiến thức Project quality management. Cụ thể kiến thức về Process Improvement plan như sau:

 

Details the steps for analyzing Project management and product management processes to identify that enhance their value, includes the following areas:

 • Process boundaries
 • Process configuration
 • Process metric
 • Target for improved performance

Project Manager must also improve processes that are currently in use on the Project

This helps save time, money by increasing efficiency and preventing problems, and increases the probability that customer will be satisfied.

Process Improvement plan là một phần của Project Management Plan.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Kế hoạch cải tiến qui trình là 1 trong 2 sản phẩm của quy trình Quản lý chất lượng dự án,thuộc mảng kiến thức Quản lý chất lượng dự án. Cụ thể kiến thức về Kế hoạch cải tiến quy trình như sau:

  Chi tiết các bước để phân tích quá trình quản lý dự án và quản lý sản phẩm , xác định nâng cao giá trị của chúng, bao gồm các lĩnh vực sau:
  • Ranh giới quy trình
  • Cấu hình quy trình
  • Tiêu chuẩn quy trình
  • Mục tiêu nâng cao hiệu suất

  Người quản lý dự án cũng phải cải tiến các quy trình đang được sử dụng trong Dự án
  Điều này giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc bằng cách tăng hiệu quả và ngăn ngừa các vấn đề và tăng khả năng hài lòng của khách hàng.

  Kế hoạch cải tiến quy trình là một phần của Kế hoạch Quản lý Dự án.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.