Tìm hiểu về Procurement SoW (Statement of Work) trong đề thi PMP

Procurement SoW (Statement of Work) là output của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management.

Procurement SoW (Statement of Work) được xây dựng dựa trên Project scope baseline. Đây được xem như những yêu cầu chi tiết để seller có thể biết mình đáp ứng yêu cầu của buyer hay không. Tùy vào mức độ chi tiết của procurement SoW (Statement of Work) mà có các loại procurement contract khác nhau như FP (Fixed Price Contract), CR (Cost-Reimbursable) hay Time & Material Contract (T&M).

Một Procurement yêu cầu 1 SoW (Statement of Work) chi tiết,  nhưng nhiều sản phẩm hay dịch vụ có thể nhóm lại trong 1 SoW (Statement of Work). Có thể đề thi PMP hỏi bạn về tính chất của procurement này.

3 yếu tố đề cập trong procurement SoW (Statement of Work)

  • Nature of item,
  • Needs of buyer
  • Expected contract form

Thông tin trong 1 SoW (Statement of Work) có thể gồm:

  • Specifications
  • Quality desired
  • Quality levels
  • Performance data
  • Period of performance
  • Work location
  • Other requirements

The statement of work (SOW) for each procurement is developed from the project scope baseline and defines only that portion of the project scope that is to be included within the related contract. The procurement SOW describes the procurement item in sufficient detail to allow prospective sellers to determine if they are capable of providing the products, services, or results. Sufficient detail can vary based on the nature of the item, the needs of the buyer, or the expected contract form. Information included in a SOW can include specifications, quantity desired, quality levels, performance data, period of performance, work location, and other requirements.

The procurement SOW is written to be clear, complete, and concise. It includes a description of any collateral services required, such as performance reporting or post-project operational support for the procured item. In some application areas, there are specific content and format requirements for a procurement SOW. Each individual procurement item requires a SOW; however, multiple products or services can be grouped as one procurement item within a single SOW.

The procurement SOW can be revised and refined as required as it moves through the procurement process until incorporated into a signed agreement.


Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.