HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

 

Trong đề thi PMP bạn sẽ đọc các câu hỏi có dùng thuật ngữ productivity, efficiency, effectiveness. Đây là các thuật ngữ không có câu hỏi trả lời trực tiếp (direct question) dạng như effectiveness là gì, hay productivity là gì? nhưng bạn cần hiểu nó để trả lời các câu hỏi liên quan PMP. Biết được câu hỏi đang nói về ngụ ý gì.

Productivity is finishing the important tasks first rather than being efficient on unimportant tasks.

Efficiency is finishing the tasks effectively with minimum effort than others or with minimum resources.

Productivity tập trung vào làm các công việc quan trọng trước, cái này gọi là năng suất chất lượng quan trọng hơn số lượng. còn Efficiency tập trung và số lượng kết quả.

Ví dụ: một ngày bạn có 10 công việc cần phải thực hiện, nếu bạn productivity bạn chỉ tập trung ưu tiên các công việc quan trọng trước và hoàn thành chúng. Còn bạn muốn efficiency, bạn phải làm hết 10 công việc đó mới gọi là hiệu quả.

Một rút gọn so sánh sự khác nhau giữa Productivity vs Efficiency vs Effectiveness

  • Productivity: Làm những thứ quan trọng trước.
  • Efficiency: làm tất cả mọi thứ để hoàn thành (10 việc phải làm hết 10 việc), kết quả tốt.
  • Effectiveness: làm mọi thứ đúng, hướng đến kết quả cuối cùng, không chỉ tập trung tạo ra kết quả đó, kết quả đó là một sự tối ưu. Xem thêm: So sánh Efficiency và Effectiveness

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

  1. •Năng suất- Productivity : là sẽ hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đầu tiên thay vì các nhiệm vụ không quan trọng.Quan tâm đến thứ tự ưu tiên công việc

    •Hiệu suất – Efficiency : là hoàn thành các nhiệm vụ một cách hiệu quả với nỗ lực tối thiểu so với những người khác hoặc với các nguồn lực tối thiểu.Quan tâm đến phương pháp làm việc
    •Hiệu suất – Efficiency :Làm công việc theo đúng cách (những việc tốt)

    •Hiệu quả tối ưu – Effectiveness: Làm các việc đúng (những việc tốt nhất).Quan tâm đến kết quả công việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.