Comment on Project Charter là gì? by Hoàng Hà.

Gửi KeVin,

Nếu dịch PJ chapter là Tuyên ngôn dự án nghe hoàn tráng quá

Nên xem lại để có từ phù hợp hợp

Tôi sẽ gửi PA của Tôi nếu có

Cảm ơn Bạn đã tạo trang web này

Hẹn gặp

Recent Comments by Hoàng Hà

Đàn ông hơn nhau là ở điều gì?
Gửi kevin,

Các tài liệu bản quyến không nên để download trực tiếp trên web

Trang web liên quan đến PMP/ PMI nên việc này cần lưu ý

Bạn nên lập email tự động reply cho các email hỏi tài liệu

Chúc bạn sức khỏe và duy trì trang web ngày càng hữi ích

Chào