Comment on Project Charter là gì? by Hoàng Vỹ.

Các bài viết của Anh về quản lý dự án rất hay và bổ ích, Minh hiện tại đang lam công việc quản lý dự án, tuy nhiên công việc hàng ngày chủ yếu dựa vào kinh nghiêm thực tế và chưa đi vào hệ thống một cách chuyên nghiêp. Mong rầng sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi nhiều hơn