Comment on Project Charter là gì? by Nghĩa.

Thanks, viết hơi lặp 1 chút nhưng ko sao. Vẫn hiểu dc.

Recent Comments by Nghĩa