Bài này chứa tất cả các templates (khuôn mẫu) trong Project Docs. Như 47 quy trình ITTOs đề cập một số ouput có Project Docs, bài này giúp các bạn biết được các project docs này thực sự là template nào. Thực ra nó là một tập hợp các output liên quan dữ liệu dự án và có thể được cập nhật ở mỗi quy trình khác nhau. Các bạn luôn chú ý có sự khác biệt giữa Project Docs và Project Management Plan.

PMBOK đã rất rõ ràng khi xác định Change Management là một thành phần quan trọng của Project Management Plan, Change Log lại là Project Docs và không được gồm trong Project Management Plan.

HocPMP.com sẽ luôn cập nhật những templates hữu ích cho công việc quản lý dự án chuyên nghiệp, do đó rất cảm ơn nếu bạn BookMark trang này hoặc like share bài.

Phần lớn tài liệu được cập nhật từ yêu cầu trong quản lý dự án PMBOK Guide khuyến nghị, Project Management Docs Family, và kinh nghiệm thực tế làm việc dự án tại Việt Nam của nhóm. Và cũng rất cảm ơn nếu quý anh chị có những góp ý để bộ templates làm quản lý dự án được chặt chẽ cũng như ngày càng đúng đắn, phù hợp hơn.

project-management-documentation

 

Tổng hợp tất cả templates làm dự án chuyên nghiệp: https://hocpmp.com/pm-templates


01 Activity Attributes

Bảo đảm dự án tránh những yếu tố bất ngờ thông qua việc hoạch định và lập tài liệu mỗi thuộc tính trước khi hành động. Sử dụng template này để phát triển tài liệu Activity Attributes mang tính easy-to-read, easy-to-understand. Rất nhiều Project Management System cho phép bạn tích hợp Activity Attributes trực tiếp vào hệ thống.

Download Activity Attributes Template


02 Activity Cost Estimates

Một PM giỏi cần hiểu giá trị đúng của từng hoạt động trong dự án, template này sẽ cung cấp 1 framework trong việc xác định chi phí các hoạt động một cách rõ ràng nhất.

Download Activity Cost Estimates Template


03 Activity List

Việc ghi nhớ các hoạt động của dự án giúp dự án được rõ ràng hơn bao giờ hết. Và chính việc hoạch định trên các Activity này giúp nhận được kết quả tốt hơn. Sử dụng Activity List với các mô tả chi tiết mỗi quy trình và thậm chí cả ai được gán cho chúng. Nó giúp project dễ dàng thực hiện hơn khi mà mỗi thành viên hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Download Activity List Template


04 Assessment Doc

Là tài liệu mô tả tất cả các khía cạnh khi thực hiện một chương trình, quy trình hay một chức năng kinh doanh nào đó. Đây là một công cụ kinh doanh tốt cho việc định danh trạng thái của những gì đang thực hiện và định danh các cơ hội để cải thiện những chức năng kinh doanh.

Download Assessment Doc Template


05 Assumption Log

Là 1 PM bạn cần tạo một nhật ký các giả định từ nhiều phía và phê chuẩn chúng (validate). Nếu PM ko chú ý đến điều này thì rất khó để biết giả định nào là đúng, thậm chí gây nguy hiểm cho dự án, giả định nào là sai.

Download Assumption Log Template


06 Basis of Estimate

PM cần thực hiện 1 kế hoạch tài chính trước khi bắt đầu dự án. Nó giúp PM quản lý dự án trách bị over budget.

Download Basis of Estimate Template


07 Business Process Doc

Tài liệu này mô tả thứ tự các hoạt động trong dự án, Thuộc quy trình đầu ra của Sequence Activity.

Download Business Process Doc Template


08 Change Log

 

Download  Template


09 Change Request

 

Download  Template


10 Duration Estimate

 

Download  Template


11 Implementation and Migration Plan

 

Download  Template


12 Issue Log

 

Download  Template


13 Issues Identification & Tracking Doc

 

Download  Template


14 IT Charging Policy

 

Download  Template


15 IT Strategy

 

Download  Template


16 Meeting Agenda

 

Download  Template


17 Meeting Minutes

 

Download  Template


18 Milestone List

 

Download  Template


19 Performance Report

 

Download  Template


20 Project Funding Requirements

 

Download  Template


21 Proposal

 

Download  Template


22 Quality Checklist

 

Download  Template


23 Quality Metrics

 

Download  Template


24 RFP

 

Download  Template


25 Project Scope Statement

 

Download  Template


26 Security Policy

 

Download  Template


27 Service Improvement Plan

 

Download  Template


28 Project Statement of Work (SoW)

 

Download  Template


29 System Design Doc

 

Download  Template


30 Training Plan

 

Download  Template


31 Use Case Doc

 

Download  Template