HocPMP.Com

Danh sách 36 thành phần Project Documents trong thi PMP

Cùng với Project Management Plan, Project Documents là một output rất phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra nhưng thường được nhớ 1 cách chung chung, bài này tôi note lại 36 thành phần Project Documents chuẩn PMI gồm có:

 1. Activity attributes
 2. Activity cost estimates
 3. Activity duration estimates
 4. Activity list
 5. Activity resource requirements 
 6. Agreements
 7. Basis of estimates
 8. Change log
 9. Change requests 
 10. Forecasts (Cost forecasts + Schedule forecasts)
 11. Issue log
 12. Milestone list
 13. Procurement documents 
 14. Procurement SoW (Statement of Work) 
 15. Project calendars
 16. Project charter
 17. Project funding requirements 
 18. Project schedule
 19. Project schedule network diagrams
 20. Project staff assignments
 21. Project SoW (Statement of Work)
 22. Quality control measurements
 23. Quality metrics
 24. Requirements document
 25. Requirements traceability matrix
 26. Resource Breakdown Structure
 27. Resource calendars
 28. Risk register
 29. Schedule data
 30. Seller proposals
 31. Source selection criteria
 32. Stakeholder register
 33. Team performance assessments
 34. WPD (Work Performance Data) 
 35. WPI (Work Performance Information)
 36. Work performance reports

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.