Danh sách 36 thành phần Project Documents trong thi PMP

Cùng với Project Management Plan, Project Documents là một output rất phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra nhưng thường được nhớ 1 cách chung chung, bài này tôi note lại 33 thành phần Project Documents chuẩn PMI gồm có:

 1. Activity attributes
 2. Activity list
 3. Assumption log (NEW)
 4. Basis of estimates
 5. Cost estimates (NAME CHANGED)
 6. Forecasts (Cost forecasts + Schedule forecasts)
 7. Duration estimates (NAME CHANGED)
 8. Change log
 9. Issue log
 10. Milestone list
 11. LL register (NEW)
 12. Physical resource assignments (NEW)
 13. Project calendars
 14. Project communications (NEW)
 15. Project schedule
 16. Project schedule network diagrams
 17. Project Scope Statement (NEW)
 18. Project team assignments (NAME CHANGED)
 19. Quality control measurements
 20. Quality metrics
 21. Quality reports (NEW)
 22. Requirements document
 23. Requirements traceability matrix
 24. Resource Breakdown Structure
 25. Resource calendars
 26. Resource requirements (NEW)
 27. Risk register
 28. Risk report (NEW)
 29. Schedule data
 30. Stakeholder register
 31. Team charter (NEW)
 32. Test and evaluation documents

In PMBOK v5, PMI introduced 36 components of project documents. in the new version PMBOK v6, PMI has reduced and introduced some new documents. The total of components project documents is 33 as of now.

History REMOVED:

 1. Agreements
 2. Change requests
 3. Procurement documents
 4. Procurement SoW (Statement of Work)
 5. Project charter
 6. Project funding requirements
 7. Project SoW (Statement of Work)
 8. Seller proposals
 9. Source selection criteria
 10. Team performance assessments
 11. WPD (Work Performance Data)
 12. WPI (Work Performance Information)
 13. Work performance reports

PMP project management plan vs project documents

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.