pmi-rmp

Project Environment – Luyện thi PMI-RMP Online

 

Project Environment là gì trong luyện thi PMI-RMP?

Anything and everything that can impact or influence the Project or its outcome will be part of the Project Environment. 

As Project Managers, we must know the physical, social, cultural and political aspects of the environment where our project functions in order to efficiently manage all the risks that may arise out of these areas.

Project Environment Classification

 1. Internal:
  1. Org Structure:
   1. Functional Orgs
   2. Projectized Orgs
   3. Matrix Org:
    1. Weak matrix
    2. Balanced matrix
    3. Strong matrix
  2. Culture
   1. Company culture
   2. Ethnic culture
   3. Religious culture
   4. Economic culture
  3. Project stakeholders: As the PM we need to know who those Stakeholders are and their level of influence, involvement & authority so that we can handle them accordingly.
  4. Consumers: As Project Managers we need to have a good understanding of the customers’ expectations so that we can try to meet or even beat them.
  5. Technologies
 2. External
  1. Natural factors
  2. Political
  3. Legal
  4. Financial & Economic
  5. Industry
  6. Human health & Safety

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Phân loại môi trường dự án
  1.Nội bộ:
  1.Cấu trúc tổ chức:
  1.Tổ chức theo chức năng
  2.Tổ chức theo dự án
  3.Tổ chức theo ma trận:
  1. Ma trận yếu
  2. Ma trận cân bằng
  3. Ma trận mạnh
  2.Văn hóa
  1.văn hoá Công ty
  2.Văn hoá dân tộc
  3.Văn hoá tôn giáo
  4.Văn hóa kinh tế
  3. Các bên liên quan đến dự án: Với tư cách là quản lý dự án, chúng ta cần phải biết ai là bên có liên quan và mức độ ảnh hưởng, sự tham gia và quyền hạn của họ để chúng ta có thể đối xử tương ứng.
  4. Người sử dụng: Người quản lý dự án cần phải hiểu rõ về sự mong đợi của khách hàng để chúng ta có thể cố gắng đáp ứng hoặc thậm chí đánh bại họ.
  5.Công nghệ

  2.Bên ngoài
  1. Các yếu tố tự nhiên
  2. Chính trị
  3. Luật pháp
  4.Tài chính và Kinh tế
  5. Công nghiệp
  6. Sức khoẻ và An toàn của con người

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.