Bài này chứa tất cả các templates (khuôn mẫu) để phục vụ quá trình thực thi dự án. Quá trình này gồm các quy trình thực hiện công việc theo Project Management Plan (mẫu Project Management Plan). Giai đoạn này gồm rất nhiều con người và tài nguyên để thực thi các activity đã được định nghĩa trong Project Plan. Expense Report là một trong những template chất lượng bạn có thể thấy được trong giai đoạn này.

Mỗi tài liệu mà chúng tôi cung cấp sẽ bao gồm các khuôn mẫu, hướng dẫn cách viết và thậm chí là ví dụ trong mỗi section. Template này được thiết kế dựa trên chuẩn kiến thức thi PMP Exam và kinh nghiệm thực tiễn trong công việc, cho nên với những quý anh chị đang chuẩn bị thi PMP Exam hoặc làm trong lĩnh vực quản lý dự án sẽ thấy rất hữu ích.

HocPMP.com sẽ luôn cập nhật những templates hữu ích cho công việc quản lý dự án chuyên nghiệp, do đó rất cảm ơn nếu bạn Bookmark trang này hoặc like share bài.

Các tài liệu được xây dựng bởi các PMP Senior PM. Cũng rất cảm ơn nếu quý anh chị có những góp ý để bộ templates làm quản lý dự án được chặt chẽ cũng như ngày càng đúng đắn, phù hợp hơn.

methodology

 

Tổng hợp tất cả templates làm dự án chuyên nghiệp: https://hocpmp.com/pm-templates


01 Employee Annual Review

Template dùng để đánh giá nhân viên hàng năm dễ dàng thông qua lựa chọn pull-down. Khuôn mẫu này không có thiết lập password, bạn chỉ cần Disable Protect và chỉnh sửa nó, sau đó hãy Enable Protect dữ liệu lại.

Download Employee Annual Review


02 Expense Report

Khuôn mẫu này được thiết kế dưới dạng excel, có 2 sheets. Sheet thứ nhất mô tả các chi phí liên quan đến local (tiêu tiền trong nước), chi phí du lịch, mua các công cụ kỹ thuật cần thiết làm việc. Sheet thứ 2 mô tả các chi tiêu ở nước ngoài.

Download Expense Report