HocPMP.Com

Tìm hiểu về Project Funding Requirements trong thi PMP

 

Project Funding Requirements là 1 trong 2 output của quy trình Determine budget, thuộc mảng kiến thức Project cost management.

 

Total funding requirements and periodic funding requirements (e.g., quarterly, annually) are derived from the cost baseline. The cost baseline will include projected expenditures plus anticipated liabilities. Funding often occurs in incremental amounts that are not continuous, and may not be evenly distributed, which appear as steps as shown in following figure.

The total funds required are those included in the cost baseline, plus management reserves, if any. Funding requirements may include the source(s) of the funding.

HocPMP.Com

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Các yêu cầu cấp vốn/ngân sách cho dự án là 1 trong 2 sản phẩm của quy trình Xác định ngân sách, thuộc mảng kiến thức Quản lý chi phí dự án.

    Tổng số các yêu cầu cấp vốn và các yêu cầu cấp vốn định kỳ (ví dụ, hàng quý, hàng năm) được lấy từ chi phí cơ sở. Các chi phí cơ sở sẽ bao gồm chi phí dự kiến cộng với khoản tiên liệu phải trả. Cấp vốn thường diễn ra với số tiền gia tăng không liên tục và có thể không phân bố đều, xuất hiện theo các bước như thể hiện trên hình .

    Tổng số tiền vốn yêu cầu cần có là bao gồm chi phí cơ sở, cộng với khoản dự phòng quản lý(nếu có). Các yêu cầu cấp vốn có thể bao gồm nguồn(các nguồn) vốn.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.