Bài này chứa tất cả các templates (khuôn mẫu) để phục vụ quá trình khởi tạo dự án. Nhìn chung công việc của giai đoạn này bạn tạo các tài liệu cho định nghĩa một dự án mới hoặc một Phase cho dự án đang tồn tại.

Phần quan trọng nhất của giai đoạn này là tạo Project Charter.

HocPMP.com sẽ luôn cập nhật những templates hữu ích cho công việc quản lý dự án chuyên nghiệp, do đó rất cảm ơn nếu bạn BookMark trang này hoặc like share bài.

Phần lớn tài liệu được cập nhật từ yêu cầu trong quản lý dự án PMBOK Guide khuyến nghị, Project Management Docs Family, và kinh nghiệm thực tế làm việc dự án tại Việt Nam của nhóm. Và cũng rất cảm ơn nếu quý anh chị có những góp ý để bộ templates làm quản lý dự án được chặt chẽ cũng như ngày càng đúng đắn, phù hợp hơn.

initiating

 

Nguồn hình ảnh: blog.vistage.com

Tổng hợp tất cả templates làm dự án chuyên nghiệp: https://hocpmp.com/pm-templates


01 Business Case

Một tình huống kinh doanh giúp để xác định có đầu tư hay không vào dự án. Thông thường Business Case cần định nghĩa một problem nào đó và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh tổ chức và từ đó thực hiện Cost Benefit Analysis cho giải pháp được đề xuất. Và cũng không nên chỉ đưa ra 1 single choice duy nhất, bạn nên đưa ra các tình huống giải pháp khác nhau và phân tích ưu nhược điểm của từng dự án. Cá nhân của tôi Life Cycle Cost hay Total Cost Ownership (TCO) là một tiếp cận rất đáng để nhà đầu tư tham khảo. Và cuối cùng Business Case cũng là cách để xem dự án đề xuất có đi theo với mục tiêu của DN hay không.

Download Business Case Templates


02 Feasibility Study

Hay còn gọi là Nghiên cứu tính khả thi dự án, điều này giúp các Stakeholder xác định theo đuổi dự án hay không. Một nghiên cứu này cũng giúp các bên có nhân project mới này hay không. Một số vấn đề có thể trao đổi trong Feasibility Study đó là về:

  • Technology Limitations
  • Market place
  • Marketing Strategy
  • Staffing Requirements
  • Schedule Projections
  • Financial Projections.

 

Download Feasibility Study Templates


03 Project Charter

Thông thường Project Charter sẽ được tạo ra bởi Project Management Team và được phê duyệt bởi các Top Management, các Top Management này thông thường là Project Sponsor hoặc Customer (Client).

Project Charter thông thường dài khoảng 1 đến 2 trang nêu về vấn đề mang tính chất high level information của dự án như là mục tiêu, các assumptions, constraints, budget, scope, time….

Download Project Charter Templates


04 Project Statement of Work

Bản tuyên bố công việc nên mô tả các vấn đề sau:

  • Business Needs
  • Product Scope
  • Strategy Plan (near Organization’s strategy)

Theo PMBOK Guide Statement of Work như một bản mô tả về product/server được deliverable bởi Project và thông thường được sử dụng như đầu vào của Project Charter.

Download Project Statement of Work Templates


05 Stakeholder Management Strategy

Đây thực sự là một tài liệu mô tả phương pháp để tăng cường sự hỗ trợ và giảm ảnh hưởng tiêu cực của các stakeholder đến vòng đời của dự án (5 giai đoạn I P M&C C). Tài liệu này cần mô tả các Key Stakeholder, vai trò và quyền lực của họ trong dự án là gì.

Download Stakeholder Management Strategy Templates