project lifecycle | luyen thi PMP RMP online

Project Life Cycle là gì?

Theo định nghĩa của PMBOK Guide 5th Project Life Cycle là một khái niệm rất quan trọng, nó thể hiện cái nhìn tuần tự các giai đoạn triển khai có thể trong dự án. Đó là:

  1. Giai đoạn khởi tạo dự án: Initiating
  2. Giai đoạn hoạch định dự án: Planning
  3. Giai đoạn thực thi dự án: Executing
  4. Giai đoạn giám sát và điều khiển: Monitoring and Controlling
  5. Giai đoạn đóng dự án: Closing
Xem thêm: Rita IPECC

project lifecycle | luyen thi PMP RMP online

Như các bạn thấy nguồn lực và chi phí của dự án sẽ tăng trưởng cực độ trong giai đoạn thực thi và M&C, trong khi đó ở giai đoạn Initiating và Planning nguồn lực sử dụng ở dạng thấp điểm. Là một PM có kinh nghiệm bạn nên tối ưu nguồn lực ở các thời điểm dự án.

anh huong chi phi trong du an | luyen thi PMP RMP online

 

Về rủi ro dự án theo Project Time rủi ro ở mức cao nhất ở thời điểm bắt đầu, lúc này thể hiện vai trò của PM cao nhất vì dự án ở thời điểm này mang tính vô hình, năng lực của dự án cao nhất thể hiện trong quá trình khởi tạo và hoạch định dự án.

Ngược lại về biến rủi ro thì chi phí của sự thay đổi (cost of changes) sẽ càng cao khi càng về cuối dự án. Điều này là hiển nhiên bởi vì nếu có một thay đổi (Change Request – CR) sẽ sinh ra hàng loạt quy trình và thậm chí cần có cả đưa lên Change Control Board và có Update của Management Plan. Sẽ mất thời gian hoạch định lại, mất thời gian rework, thậm chí phá bỏ.

project life cycle summary | luyen thi PMP RMP online

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.