18 Thành phần của Project Management Plan cần phải biết trong quản lý dự án chuẩn PMI

18 Thành phần của Project Management Plan cần phải biết trong quản lý dự án chuẩn PMI

Project management plan là một Output được nhắc đến rất rất nhiều trong khi bạn học để thi chứng chỉ PMP. Đây được xem là tài liệu quan trọng nhất và là Project Manager chắc hẳn ai cũng phải đối mặt với Project Management Plan, tùy vào mức độ dự án lớn hay nhỏ mà các bạn có thể nhìn thấy các Project Management Plan hoành tráng tới mức nào.

Project Management Plan là Output duy nhất của quy trình Develop Project Management Plan, thuộc mảng kiến thức Project integration management.

Project Management Plan gồm 2 nhóm tài liệu chính là 3 đường baselines và 13 sub-plans cho quản lý dự án:

Subsidiary management plans:

 1. Scope management plan
 2. Requirements management plan
 3. Schedule management plan
 4. Cost management plan
 5. Quality management plan
 6. [wc_highlight color=”red”]Human[/wc_highlight] Resource management plan
 7. Communications management plan
 8. Risk management plan
 9. Procurement management plan
 10. Stakeholder engagement plan

[wc_highlight color=”red”]REMOVED[/wc_highlight]:

 1. Process improvement plan

Baselines:

 1. Scope baseline
 2. Schedule baseline
 3. Cost baseline

Additional components: Most components of the project management plan are produced as outputs from other processes, though some are produced during this process. Those components developed as part of this process will be dependent on the project; however, they often include but are not limited to:

 1. Change management plan: Describes how the change requests throughout the project will be formally authorized and incorporated
 2. Configuration management plan: Describes how the information about the items of the project (and which items) will be recorded and updated so that the product, service, or result of the project remains consistent and/or operative
 3. Performance measurement baseline: An integrated scope-schedule-cost plan for the project work against which project execution is compared to measure and manage performance
 4. Project life cycle: Describes the series of phases that a project passes through from its initiation to its closure
 5. Development approach: Describes the product, service, or result development approach, such as predictive, iterative, agile, or a hybrid model.
 6. Management reviews: Identifies the points in the project when the project manager and relevant stakeholders will review the project progress to determine if performance is as expected, or if preventive or corrective actions are necessary

Project Management Plan có thể được thể hiện ở dạng high-level chung chung hay ở mức độ chi tiết (detailed). Một khi Project Management Plan được xây dựng thì chỉ có thể bị thay đổi khi  có change requests xảy ra và được approved qua Perform integration change control (Output: Approved change requests). Trong Project Management Plan cũng nêu các key management reviews for content, timing to address, open issues, pending decisions.

Project management plan vs Project documents

PMP project management plan vs project documents

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

 

 

3 thoughts on “18 Thành phần của Project Management Plan cần phải biết trong quản lý dự án chuẩn PMI

 1. 16 Thành phần của Project Management Plan cần phải biết trong quản lý dự án chuẩn PMI

  Kế hoạch quản lý dự án -Project Management Plan là sản phẩm duy nhất của quy trình Phát triển Kế hoạch quản lý dự án , thuộc mảng kiến thức Quản lý tính hợp dự án
  Kế hoạch quản lý dự án gồm 2 nhóm tài liệu chính là 3 đường cơ sở /chuẩn và 13 kế hoạch phụ cho quản lý dự án:
  1. Phạm vi công việc cơ sơ/chuẩn
  2. Kế hoạch/Tiến độ chuẩn
  3. Chi phí cơ sở
  4. Kế hoạch quản lý phạm vi công việc
  5. Kế hoạch quản lý các yêu cầu
  6. Kế hoạch quản lý tiến độ
  7. Kế hoạch quản lý chi phí
  8. Kế hoạch quản lý chất lượng
  9. Kế hoạch cải thiện qui trình
  10. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực
  11. Kế hoạch quản lý truyền thông
  12. Kế hoạch quản lý rủi ro/nguy cơ
  13. Kế hoạch quản lý mua sắm
  14. Kế hoạch quản lý bên có liên quan
  15. Kế hoạch quản lý thay đổi (Thay đổi được kiểm tra và kiểm soát như thế nào)
  16. Kế hoạch quản lý cấu hình(Quản lý cấu hình được thực thi như thế nào)

  Kế hoạch quản lý dự án có thể được thể hiện ở dạng chung chung hay ở mức độ chi tiết .Một khi Kế hoạch quản lý dự án được xây dựng thì nó chỉ có thể bị thay đổi khi có các yêu cầu thay đổi xảy ra và được phê duyệt qua Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp. Trong Kế hoạch quản lý dự án cũng nêu các xem xét quản lý chủ chốt về nội dung, thời điểm sử lý , vấn đề mở, các quyết định treo .

 2. Process nên được dịch là QUÁ TRÌNH chứ không phải là quy trình (procedure). Xin xem Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015 – tiêu chuẩn thuật ngữ và định nghĩa của Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 19 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.