pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Project Management Software trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:   6.4, 6.77.2, 7.4


Such as a scheduling software tool, has the capability to help plan, organize, and manage resource pools and develop resource estimates. Depending on the sophistication of the software, resource breakdown structures, resource availability, resource rates, and various resource calendars can be defined to assist in optimizing resource utilization.


Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.