Bài này chứa tất cả các templates (khuôn mẫu) để phục vụ quá trình hoạch định dự án. Quy trình hoạch định dự án đi sâu vào làm sáng tỏ chi tiết các mục tiêu của dự án, và hơn hết là tập trung hoạch định các activities nhằm thỏa mục tiêu và phạm vi dự án.

Mỗi tài liệu mà chúng tôi cung cấp sẽ bao gồm các khuôn mẫu, hướng dẫn cách viết và thậm chí là ví dụ trong mỗi section. Template này được thiết kế dựa trên chuẩn kiến thức thi PMP Exam và kinh nghiệm thực tiễn trong công việc, cho nên với những quý anh chị đang chuẩn bị thi PMP Exam hoặc làm trong lĩnh vực quản lý dự án sẽ thấy rất hữu ích.

HocPMP.com sẽ luôn cập nhật những templates hữu ích cho công việc quản lý dự án chuyên nghiệp, do đó rất cảm ơn nếu bạn Bookmark trang này hoặc like share bài.

Các tài liệu được xây dựng bởi các PMP Senior PM. Cũng rất cảm ơn nếu quý anh chị có những góp ý để bộ templates làm quản lý dự án được chặt chẽ cũng như ngày càng đúng đắn, phù hợp hơn.

a-work-breadown-structure

 

Nguồn ảnh: vistage.com

Tổng hợp tất cả templates làm dự án chuyên nghiệp: https://hocpmp.com/pm-templates


01 Change Management Plan

Tất cả các dự án có thể xảy ra các thay đổi trong quá trình Execute và M&C. Tài liệu Change Management Plan mô tả các định nghĩa về quy trình. Quản trị thay đổi là tiêu chuẩn để hoàn thành dự án đúng thời gian và trong ngân sách.

Download Change Management Plan Template


02 Communications Management Plan

Tài liệu này giúp PM đưa ra các yêu cầu về truyền thông cho dự án và đưa ra cách truyền thông hiệu quả nhất.

Download Communications Management Plan Template


03 Configuration Management Plan

Tài liệu mô tả cách quản trị cấu hình (CM) trong suốt Project Life Cycle.

Download Configuration Management Plan Template


04 Cost Management Plan

Khuôn mẫu này giúp PM có một cách tiếp cận và phương thức quản lý chi phí trong suốt Project Life Cycle.

Download Cost Management Plan Template


05 Human Resource Plan

tài liệu mô tả vai trò, trách nhiệm, organizational chart, cách nguồn lực được yêu cầu,  thời gian khi cần nguồn lực nào đó, và thậm chí cả nhưng yêu cầu đào tạo đặc biệt cho nguồn lực.

Download Human Resource Plan Template


06 Process Improvement Plan

Bao gồm các bước để phân tích quy trình nhằm đưa ra các cải tiến trong chất lượng quản lý dự án. Bạn sẽ được xem xét về:

  • Process Boundaries
  • Process Configuration
  • Process Metrics
  • Target for improved performance

 

Template này cung cấp nền tảng cho PM xây dựng một bản kế hoạch cải tiến chất lượng quy trình hoàn thiện.

Download Process Improvement Plan Template


07 Procurement Management Plan

 

Nếu PM không quản lý tốt các Procurement thì khả năng cao dự án sẽ mất rất nhiều tiền. Template này giúp PM có cái nhìn về các quy trình quản lý Procurement và hoạch định nó.

Download Procurement Management Plan Template


08 Project Management Plan

Đây là một tài liệu giúp bạn trong quá trình hoạch định dự án, nhưng cũng đừng quên kiểm tra các Management Plan con để có tài liệu tốt nhất. Cho dù bạn có thi chứng chỉ PMP hay không nhưng đây sẽ là một tài liệu cực kỳ giá trị khi bạn làm quản lý dự án.

Download Change Management Plan Template


09 Quality Management Plan

Đi vào thực tiễn quản trị chất lượng thông qua dự án.

Download Quality Management Plan Template


10 Relationship Management Plan

Một mối quan hệ tốt bắt đầu với một kế hoạch tốt. Điều này hoàn toàn đúng trong quản lý dự án.

Download Relationship Management Plan Template


11 Requirements Management Plan

Bản kế hoạch này giúp bạn bảo đảm sự thành công trong hôm nay và ngày mai.

Download Requirements Management Plan Template


12 Risk Management Plan

Risk là vừa là thử thách cũng vừa là cơ hội trong dự án. Nhìn chung bản kế hoạch này giúp bạn khai thác tối đa cơ hội và tránh các điều bất lợi trong dự và thậm chí dù có bất lợi bạn vẫn có giải pháp để thích ứng với nó.

Download Risk Management Plan Template


13 Risk Register

Bao gồm danh sách các rủi ro của dự án. Template này bao gồm:

  • Risk Scores
  • Responses
  • Triggers
  • Risk Owners

 

Download Risk Register Template


14 Schedule Management Plan

Bằng phương pháp  tiếp cận có cấu trúc và được hoạch định tốt, Schedule Mgmt Plan sẽ giúp bạn tối đa việc thành công dự án.

Download Schedule Management Plan Template


15 Scope Management Plan

Một bản kế hoạch quản lý phạm vi tốt giúp project thực hiện những công việc đúng và đem lại chất lượng cao nhất cho khách hàng. Template này giúp bạn bắt đầu hoạch định phạm vi dự án.

Download Scope Management Plan Template


16 Work Breakdown Structure (WBS)

Thể hiện cái nhìn các công việc dự án dưới dạng có cấu trúc. Đây là một công cụ cho hoạch định và thực thi dự án.

Download WBS Template