HocPMP.Com

Tìm hiểu Project schedule network diagrams trong thi PMP

Tìm hiểu Project schedule network diagrams trong thi PMP

 

Project schedule network diagramoutput của quy trình Sequence Activities, thuộc mảng kiến thức Project time management.

Network Diagram hay còn gọi là CPM / PERT là một kỹ thuật mô tả dự án theo dạng hình học.
A project schedule network diagram is a graphical representation of the logical relationships, also referred to as dependencies, among the project schedule activities. A project schedule network diagram is produced manually or by using project management software. It can include full project details, or have one or more summary activities. A summary narrative can accompany the diagram and describe the basic approach used to sequence the activities. Any unusual activity sequences within the network should be fully described within the narrative.
HocPMP.Com

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu Project schedule network diagrams trong thi PMP

  1. Biểu đồ mạng kế hoạch dự án là sản phẩm của quá trình Các hoạt động theo chuỗi, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.

    Biểu đồ mạng kế hoạch dự án là một biểu diễn đồ họa của các mối quan hệ có tính hợp lý/lô gíc, cũng được xem như là phụ thuộc,giữa các hoạt động của dự án. Biểu đồ mạng kế hoạch dự án được sản xuất bằng tay hoặc bằng cách sử dụng phần mềm quản lý dự án. Nó có thể bao gồm chi tiết dự án đầy đủ, hoặc có một hoặc nhiều hoạt động đã được tóm tắt lại. Một bản giải trình tóm tắt có thể đi kèm với sơ đồ và mô tả phương pháp cơ bản được sử dụng để sắp xếp các hoạt động. Bất kỳ chuỗi hoạt động bất thường nào trong mạng lưới phải được mô tả đầy đủ trong phần giải trình .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.