Comment on So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) by Nguyen Vinh.

Bài này có câu này “Project scope statement cùng với WBS (Work Breakdown Structure) và WBS (Work Breakdown Structure) dictionary hợp thành 1 tài liệu siêu kinh điển, gọi là … (Tôi để trả lời ở phần bình luận, mong các bạn động não suy nghĩ xem đó là tài liệu nào nhé)” hay mà không ai quan tâm nhỉ ?

Recent Comments by Nguyen Vinh

So sánh sự khác nhau giữa Work Performance Data (WPD) và Work Performance Information (WPI) trong kỳ thi PMP
Tại sao WDI là output của Control stakeholders engagement nhưng trong thành phần phổ biến của Work Performance Information lại không có Stakeholder vậy Kevin?