Comment on So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) by Anh.Nguyen.

“Project scope statement cùng với WBS (Work Breakdown Structure) và WBS (Work Breakdown Structure) dictionary hợp thành 1 tài liệu siêu kinh điển, gọi là SCOPE BASELINE

Recent Comments by Anh.Nguyen

PMP Quy Trình Develop Project Management Plan 4.2
Mình đọc process này 4.2 Project Management Plan và các process khác như 5.2 Plan Scrope Management. Mình có thắc mắc mong Kevin và các sư huynh đi trước giải đáp giúp.

1. Khi start 4.2 mà chưa làm các process khác như 5.1 thì chắc chắn in put 2. Outputs from planning processes
 là chưa có gì.
2. Nhưng khi sang process 5.2 thì input lại là Project Management Plan 4.2.

Vậy cái nào được hoàn thành trước Project Management Plan hay Project Scope Management? confused quá :)


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Mình chỉ ko hiểu tại sao khi click vào link của Project Statement of Work lại ra link https://hocpmp.com/procurement-sow/

Mà ngay đầu trang đã mô tả “Tìm hiểu về Procurement SoW (Statement of Work) trong đề thi PMP”

Mong Kevin check lại giúp xem nội dung như vậy chính xác chưa? confused quá :(


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Thì mình cũng phân biệt được 2 khái niệm này. Nhưng khó hiểu là ở chỗ khi click vào Proj statement of Work
 lại ra link này https://hocpmp.com/procurement-sow/. Như vậy có lẽ trang web hocpmp.com link nhầm? Trang này còn viết chữ đỏ “Tìm hiểu về Procurement SoW (Statement of Work) trong đề thi PMP”


PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Mình bắt đầu học để thi PMP, nhưng khi đọc quy trình develop project charter hơi khó hiểu. Input là Proj statement of Work. Nhưng Proj statement of Work
 lại là output của Plan procurement management? Như vậy để develop project charter lại phải develop producment management? Mình nghĩ là Proj statement of Work
là từ client/project sponor chứ nhỉ?

Mong được giải đáp thắc mắc, Thanks.