Comment on So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) by Kevin.

Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn sức khỏe và đam mê :)

Kevin Also Commented

So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)
Bởi PMP là mang đến dạng kiến thức ở mức độ chuyên gia cho nên ở Việt Nam hiện còn kén đối tượng học PMP và chuẩn hoá kiến thức QLDA. Cảm ơn Mr Nguyen Vinh đã quan tâm, chúc thành công.


So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW)
Câu trả lời là Scope baseline: https://hocpmp.com/scope-baseline/


Recent Comments by Kevin

PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
Đã trả lời chị cụ thể qua email, chúc chị sớm ổn định lại tâm lý và tự tin.
Kevin


Công cụ Benchmarking trong PMP là gì?
Im on the way of updating … 30% loading … JJ