Comment on So sánh sự khác nhau giữa Project Scope Statement vs Project Statement of Work (SoW) by Quốc Việt.

Bài này rất hay có những suy nghĩ riêng và những cái nhìn chung. Làm cho người đọc dễ hình dung và phân biệt. Hoan nghênh và LIKE cho cách viết này của Kevin .

Vậy ở một bức tranh tổng thể hơn ta có mối quan hệ có trước, có sau tuần tự như sau:

Project SoW (Statement of Work): có đầu tiên mô tả thông tin high level về deliverables.
Project charter: Xác nhận dự án và quyền hạn Project Manager trong dự án (= SoW (Statement of Work) + Business case + Contract).
Project scope statement: mô tả thông tin chi tiết về deliverables + constraints + assumptions

Recent Comments by Quốc Việt

PMP Quy Trình Close Project or Phase 4.7
Final Report die rùi nhé Kevin.


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Hi Kevin.

Nên chuyển 6. Time ==> 6. Schedule cho hợp lý phiên bản mới nhé.


Công cụ quản lý dự án Organizational Theory trong PMP là gì?
Video die rùi Kevin ơi


4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost
Hi Kevin,

Vậy khi tính toán chi phí ta sẽ tính toán tất cả các loại chi phí hay tùy vào từng yêu cầu dự án mà ta sẽ chọn chi phí nào để đưa vào trong dự án ?

Xin cảm ơn bạn.


Sự khác nhau giữa Contingency Reserve và Management Reserve?
Hi Kevin,

Bạn có thể giải thích thêm đoạn dưới giúp mình dc không ? thế nào là tách biệt ?

“”Rất nhiều tổ chức không muốn dùng management reserve để quản lý bởi vì dù rằng thế nào PM cũng phải lên xin management reserve thì tại sao họ lại phải làm tách biệt chúng, điều này khiến một số anh em dễ nhầm lẫn trong kỳ thi PMP. Không nên đem kinh nghiệm cá nhân để thi PMP.””

Xin cảm ơn.